NIP : 117000061
Ruangan : X-329
Jabatan : Pranata Pertama Laboran ITB
Status Pegawai : BHMN