Kolaborasi Kelas International, Curriculum Matchmaking, dan Kerjasama Riset dengan Universiti Kebangsaan Malaysia