Capaian Lulusan

Keterkaitan Capaian Lulusan dan Tujuan Pendidikan Prodi :

No.

Capaian Lulusan

Tujuan Pendidikan Prodi

A

B

C

a

Menguasai filosofi tentang ilmu dan teknologi

X

X

X

b

Mampu melakukan analisis dari masalah di bidang teknik kimia

X

X

X

c

Menunjukkan penguasaan materi di bidang teknik kimia yang bersifat lanjut (advanced)

X

X

X

d

Mampu menyusun langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan masalah

X

X

X

e

Mampu berkomunikasi dengan para pakar di bidang yang ditekuni

X

X

X

f

Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan isu-isu strategis dalam bentuk tulisan yang diakui oleh para pakar di bidang yang sama.

X

X

X